It-instruktör

Åbo Akademi söker en IT-instruktör från och med 16.10.2017 eller enligt överenskommelse. IT-instruktörjobbar vid ICT-service i Åbo. Arbetsuppgifter Till arbetsuppgifterna hör främst IT-kundstöd och Help desk-uppgifter: - Kundstöd och utryckning - Närplanering - Problemlösning - Användarrådgivning och handledning - Help desk arbete Kompetens För anställningen krävs relevant yrkeshögskoleexamen eller motsvarande påvisad erfarenhet. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska och engelska förutsätts. Den sökande förväntas vara: - tjänstvillig - serviceinriktad och förmåga att förstå slutanvändaren - ha en god kommunikationsförmåga och god samarbetsförmåga - förmåga att ta initiativ och arbeta proaktivt - god organisationsförmåga - ha bra kännedom om Windows-miljön Lön Lönen följer kravnivå 4-6 enligt kravnivåramen för övrig personal. Till den uppgiftsrelaterade lönedelen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel. Tabell för universitetens lönesystem (http://www.abo.fi/personal/media/4520/uls_loner_122016.pdf). Information Närmare information ges av chefen för IT-stödet Kim Lindell, tfn 02 215 4557 (28.09.2017 mellan 12:00 -14:00) eller av områdeschef Jan-Eric Flück, tfn 02 215 4466 (3.10.2017 mellan 12:00-14:00 ). Ansökan Ansökan inlämnas via universitetets elektroniska ansökningsformulär (www.abo.fi/rekrytering). Till ansökan bifogas CV. Ansökningstiden utgår 6.10.2017 12:00 Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning i alla personalgrupper och ser därför gärna att samtliga befattningar söks av såväl kvinnor som män.

Source: TE-palvelut, Public Employment Services, Finland

How to apply

This job opportunity is older than 30 days. It is expired now. please take a look for similar offers.

Comments

Reviews

Global rate for this opportunity
Reviews: 0
Here is a place for your own review