BOLNIČAR NEGOVALEC II-PRIPRAVNIK - M/Ž

BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV RAZVRŠČENIH V ENO OD KATEGORIJ, OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE (I,II,III ALI IV), SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI: (DIHANJE, PREHRANJEVANJE, ODVAJANJE, OSEBNA HIGIENA IN UREJENOST, OBLAČENJE, SLAČENJE, SEZUVANJE, PRIPRAVA NA SPANJE IN POČITEK, GIBANJE IN USTREZNA LEGA, VAROVANJE IN USMERJANJE STANOVALCEV Z ZMANJŠANIMI KOGNITIVNIMI SPOSOBNOSTMI, OSKRBA UMRLEGA, UREJANJE IN ČIŠČENJE POSTELJNE ENOTE – POSTILJANJE IN PRESTILJANJE POMIČNIM, DELNO POMIČNIM IN NEPOMIČNIM STANOVALCEM, UREJANJE IN ČIŠČENJE OBPOSTELJNE ENOTE TER HIGIENSKO VZDRŽEVANJE POHIŠTVENIH ELEMENTOV Z OSEBNIMI PREDMETI STANOVALCA, TRANSPORT, PREVZEMANJE IN SORTIRANJE PERILA, HIGIENA IN VZDRŽEVANJE ORTOPEDSKIH IN TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV, OPAZOVANJE STANOVALČEVEGA STANJA IN POČUTJA TER POROČANJE ZDRAVSTVENIM DELAVCEM, EVIDENTIRANJE OPRAVLJENIH STORITEV, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG GLEDE NA POTREBE DELOVNEGA PROCESA, PO NAVODILIH IN ODREDBI NEPOSREDNEGA VODJE. , slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Kandidati ne rabijo imeti opravljenega strokovnega izpita in preizkusa iz varstva pri delu ter protipožarnega varstva, dvoizmensko

Source: ZRSZ, Public Employment Services, Slovenia

What do we expect from the applicant: 

Experience: Up to 1 year
Education: Vocational Training / Apprenticeships

How to apply

This job opportunity is older than 30 days. It is expired now. please take a look for similar offers.

Comments

Reviews

Global rate for this opportunity
Reviews: 0
Here is a place for your own review