Socialsekreterare för familjehemsplacerade barn, socialtjänst väster

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

I Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är vi cirka 2 500 medarbetare som arbetar med arbetsmarknadsfrågor, socialtjänst och socialt arbete, lokalt geografiskt utvecklingsarbete och trygghetsfrågor. Tillsammans formar och utvecklar vi en verksamhet som svarar an mot de utmaningar och möjligheter Malmö stad står inför, nu och i framtiden.

Socialtjänstens viktigaste uppdrag är att arbeta med service till Malmöborna gällande de områden socialtjänsten ansvarar för. Hos oss arbetar du i en stimulerande miljö där utvecklingen bygger på våra ledares och medarbetares engagemang för våra medborgare.

Socialtjänst Väster är organiserad i tre enheter; barn- och familj, försörjningsstöd och vuxna. Hos oss arbetar omkring hundra medarbetare med hög kompetens och stort engagemang för socialt arbete. Familjehemsvården är en egen sektion inom enheten för barn och familj. Inom enheten finns också en mottagnings- och utredningssektion för ungdomar och deras familjer, en utredningssektion för barnfamiljer och en öppenvårdssektion som arbetar med psykosocialt behandlingsarbete med barn och familjer.

ARBETSUPPGIFTER

Vi är en erfaren och engagerad arbetsgrupp med god gemenskap och högt i tak. Vår kollega ska nu vara föräldraledig och vi söker därför dig som vill vara med och utveckla familjehemsvården i väster.

Som socialsekreterare för familjehemsplacerade barn/barnsekreterare är du barnets utsedda kontakt med ansvar för handläggningen och uppföljningen av barnets ärende. Du följer upp samt utreder vid behov insatser enligt SoL och LVU. Dina arbetsuppgifter innebär även utredning, uppföljning och omprövning av bistånd enligt Barns behov i centrum (BBIC). Du ansvarar för att barnets rättigheter tas till vara i kontakt med personer i barnets nätverk och övriga myndigheter och att särskilt se till barnets bästa. Din roll som socialsekreterare innebär även samverkan med andra aktörer samt motivationsarbete med familjer utifrån familjehemsplaceringen.

Eftersom många barn är placerade i familjehem runt om i Skåne innebär arbetet en hel del resor, främst med bil.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har socionomexamen samt tre års relevant erfarenhet av socialt arbete. Tidigare erfarenhet av arbete som utredande socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården eller familjehemsvården är meriterande. Vi ser gärna att du har kunskap om BBIC samt av att arbeta i verksamhetssystemet ProCapita.

Arbetet ställer stora krav på din förmåga och kompetens vad gäller att skapa relation till barnen. För att lyckas i arbetet krävs också att du samarbetar bra med andra, såväl internt som externt och att du enkelt kan förhålla dig till ändrade omständigheter. Du har förmåga att prioritera rätt och se större sammanhang samt att finna lösningar i komplexa frågor. Då arbetet till stor del innefattar kommunikation och samarbete, är det ett krav att du kan uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift. Övriga språkkunskaper är meriterande. <

Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden

What do we expect from the applicant: 

Experience: See free text
Driving license: No

How to apply

This job opportunity is older than 30 days. It is expired now. please take a look for similar offers.

Comments

Reviews

Global rate for this opportunity
Reviews: 0
Here is a place for your own review