VARNOSTNIK - M/Ž

VARNOSTNIK, Varnostnik/varnostnica, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, VELJAVEN NPK ZA VARNOSTNIKA/CO, NEKAZNOVANOST, ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST

Source: ZRSZ, Public Employment Services, Slovenia

What do we expect from the applicant: 

Experience: Up to 1 year
Education: Compulsory Education / Professional Initiation
Driving license: Car with up to 8 passengers; lorry up to 3.5 tons

How to apply

This job opportunity is older than 30 days. It is expired now. please take a look for similar offers.

Comments

Reviews

Global rate for this opportunity
Reviews: 0
Here is a place for your own review