Fastlegehjemmel (Ref.nr: 20170251)

Ringsaker kommune er med sine 34.000 innbyggere og 1280 kvadratkilometer den klart største kommunen i Innlandet. Ringsaker er kjent som Prøysenkommunen, som matkommunen og som næringskommunen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Sjusjøen har Norges beste skiløyper og kan innfri hyttedrømmen. De koselige småbyene Brumunddal og Moelv er i vekst, og det er et variert og mangfoldig botilbud i kommunen. Det er gode oppvekstmiljø og en tydelig satsing på økt læringsutbytte i skolen. Vil du jobbe i Norges mest offensive kommune? Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.

Ledig fastlegehjemmel ved Moelv legesenter

Ringsaker kommune har 26 fastlegeavtaler og 2 turnusleger fordelt på 7 legesentre. Legevakttjenesten utenom kontortid er organisert i 2 interkommunale legevaktsordninger, hhv. ved Sykehuset Innlandet HF Hamar og Sykehuset Innlandet HF Lillehammer.

Ledig avtalehjemmel

Den ledige fastlegehjemmelen er plassert ved Moelv legesenter i Moelv, og inkluderer:Pasientliste på ca 1140 pasienterDeltakelse i interkommunal legevaktsordning lokalisert ved Sykehuset Innlandet HF Lillehammer. For tiden er det ikke knyttet kommunal bistilling til hjemmelen, men Ringsaker kommune tar forbehold om plikt til bistilling, fortrinnsvis på sykehjem.

Moelv legesenter holder til i funksjonelle og lyse lokaler i Moelv sentrum. Senteret har 5 fastleger, og en dyktig og stabil medarbeiderstab. Som journalsystemet brukes System X. Ny fastlege forutsettes å inngå i eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene ved senteret.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker oss en engasjert og dyktig fastlege. Søkere må ha norsk autorisasjon, kunne beherske norsk skriftlig og muntlig og ha kunnskap om relevant regelverk. Personlig egnethet, samarbeidsevne og faglig nivå vil bli vektlagt.

Annet

Tiltredelse etter nærmere avtale.For øvrig legges fastlegeforskriften og avtaler mellom legeforeningen og KS til grunn.

Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Attester og vitnemål medbringes ved eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Stillingtype: DriftstilskuddLokasjon:
RÃ¥dmannenKontakter:Else Marie Myrhaugen, Fastlege ved senteret, Mobil: 905 20 104 For fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema:
[Klikk her]

Salary: Annually

Source: NAV, Public Employment Services, Norway

How to apply

This job opportunity is older than 30 days. It is expired now. please take a look for similar offers.

Comments

Reviews

Global rate for this opportunity
Reviews: 0
Here is a place for your own review