Fastlegehjemmel

Ørland legesenter er et etablert og veldrevet senter med 7 leger og 1 turnuskandidat. Ørland legesenter har et godt innovativt fagmiljø som er under stadig utvikling.Det er samlokalisert med Fosen Distriktsmedisinske Senter med blant annet desentralisert spesialistpoliklinikk, røntgenavdeling, sengepost og felles legevaktsenter for 4 kommuner. Kommunen er et senter for en rekke helsetjenester. Ørland Medisinske Senter, Fosen Helse IKS og Fosen Distriksmedisinske Senter kan tilby et av landets største desentraliserte spesialisttjenestetilbud.Stillingsinnhold:Fastlege i allmennmedisin med en liste på (i dag 1200) inntil 1500 pasienter Fastlegestillingen utøves som privatpraktiserende lege med driftstilskudd som tilfaller kommunen. Dette dekker faste utgifter til drift og personell.Det stilles krav om deltakelse i interkommunalt legevaktsamarbeid. En må påberegne 7,5 timer offentlig legearbeid pr uke, som oppgave knyttet til pkt.12.1 i rammeavtalen om allmennlegepraksis i fastlegeordningen. Kvalifikasjoner:Norsk autorisasjon som lege. Søker må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper som evne til samhandling, selvstendighet og ansvarlighet samt å være en god bidragsyter til et positivt arbeidsmiljø. På legekontor og legevakt benyttes SystemX pasientadministrativt system, det er ønskelig med kjennskap til programmet.Kontaktpersoner for spørsmål knyttet til stillingene:- Kommunelege, Atle Hestnes tlf. 922 95 835.- Leder Helse og Familie, Karin H. Størseth tlf. 970 84 446. Send gjerne henvendelse på epost: karin.storseth@orland.kommune.noSøknad sendes Ørland kommune på elektronisk søknadsskjema som du finner under Ledige stillinger på www.orland.kommune.no

Salary: Annually

Source: NAV, Public Employment Services, Norway

How to apply

This job opportunity is older than 30 days. It is expired now. please take a look for similar offers.

Comments

Reviews

Global rate for this opportunity
Reviews: 0
Here is a place for your own review