VARNOSTNIK - M/Ž

VARNOSTNIK, Varnostnik/varnostnica, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VARUJE OBJEKTE, PREMOŽENJE IN OSEBE TER DELUJE V RAZLIČNIH VARNOSTNIH SITUACIJAH. IZVAJA OBHODE NA VAROVANIH OBMOČJIH ALI OBJEKTIH., urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje dobro, OBVEZEN VELJAVNI CERTIFIKAT ZA VARNOSTNIKA (NPK) OZIROMA OPRAVLJEN PREIZKUS OBDOBNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA VARNOSTNEGA OSEBJA, KANDIDATI MORAJO BITI BREZ ZADRŽKOV JAVNEGA REDA IN NE SME BITI PODANIH VARNOSTNIH ZADRŽKOV. KANDIDATI MORAJO PRED ZAPOSLITVIJO PRIDOBITI: POTRDILO DA OSEBA NI BILA VPISANA V EVIDENCI PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH TER POTRDILO, DA NI ZABELEŽENA V KAZENSKI EVIDENCI (MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE), POTRDILO, DA ZOPER OSEBO PRI NOBENEM OD OKROŽNIH SODIŠČ V RS NI VLOŽENA PRAVNOMOČNA OBTOŽNICA ZARADI KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO URADNI DOLŽNOSTI, PRAV TAKO PA PRI NOBENEM OD OKRAJNIH SODIŠČ V RS NI IZDANA OBSODILNA SODBA ZARADI KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO URADNI DOLŽNOSTI (OKRAJNO SODIŠČE STALNEGA BIVALIŠČA KANDIDATA), POTRDILO DA OSEBA NI BILA SPOZNANA ZA ODGOVORNO PREKRŠKOV ZOPER JAVNI RED IN MIR Z ELEMENTI NASILJA (MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - POLICIJA). KANDIDATOV, KI BODO POSLALI FORMALNO NEPOPOLNE PRIJAVE IZ KATERIH NE BO MOGOČE RAZBRATI, DA IZPOLNJUJEJO POGOJE NAVEDENE V OBJAVI, NE BOMO UVRSTILI V IZBIRNI POSTOPEK. Možnost podaljšanja delovnega razmerja., večizmensko

Source: ZRSZ, Public Employment Services, Slovenia

What do we expect from the applicant: 

Experience: Up to 1 year
Education: Vocational Training / Apprenticeships

How to apply

This job opportunity is older than 30 days. It is expired now. please take a look for similar offers.

Comments

Reviews

Global rate for this opportunity
Reviews: 0
Here is a place for your own review